koncepty a inovatívne technológie
pre riešenia energetických potrieb
súčasnosti aj budúcnosti
PRODUKTY A RIEŠENIA
KONTAKT
PRODUKTY A RIEŠENIA
KONTAKT
Copyright ©  Energology s.r.o.  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
• ponúkame dodávky tovarov a služieb pre rôzne oblasti elektroenergetiky, komponenty, riešenia a systémy pre
  rozvádzačovú techniku a silnoprúdové rozvody, svetelnú techniku, riadiace systémy
  >> VN rozvádzače EFACEC
  >>
Nabíjacie stanice EFACEC pre elektromobily
  >> Reproduktorové sústavy ILLUSION

• záložné zdroje a batériové systémy pre obnoviteľné zdroje elektriny, sektor telekomunikácií, dráh a pre priemyselné
  aplikácie vrátane back-up systémov najnovších koncepcií

• koncepty, riešenia a komponenty pre budovanie inteligentnej infraštruktúry Smart Metering, Smart Home, Smart
  Grid

• myšlienky budovania inteligentných energetických sietí podporujeme aj cez ponuku nových softvérových nástrojov a
  ich aplikácií. Ponúkame nielen inteligentné, ale súčasne aj ekonomicky efektívne a plne komfortné riešenia.
  Súčasťou dodávok sú elektromery najnovšej generácie vrátane komunikácie, telemetria, prenos dát, ich
  vyhodnocovanie,  integrácia do jestvujúcich, ale aj nových systémov pre monitoring a riadenie.
info@energology.eu
>> viac
Energology s.r.o.
Elektrárenská 12428
831 04 Bratislava
Slovakia

info@energology.eu

GDPR - ochrana osobných údajov